Klintehamn - Hassela Gotlands hjärta

När man ska beskriva kollektivet i Klintehamn kan man börja med själva samhället Klintehamn. Det ligger 35 km söder om Visby, alldeles intill havet. Havet har också präglat Klintehamns historia. Här har alltid funnits kontakt med andra länder via båtar. Här har funnits en ganska stor fiskeflotta. Numera har fisket nästan upphört. Klintehamn är nu den största hamnen efter Visby.

Klintehamn är pedagogikens Silicon Valley. Tillväxt på alla plan socialt och ekonomiskt. Med sina 1500 invånare och drygt 700 utbildningsplatser så finns nog inte dess like i Europa. Här finns en kommunal grundskola från F till åk 9, ett frigymnasium, Donnergymnasiet och vår egen K-A Westerbergskolan. Klintehamn är så ovanligt att istället för att avfolkas, som de flesta små samhällen gör, växer det och tack vare skolorna och kollektivet finns ett aktivt ungdomsliv med många föreningar. Fotboll, innebandy, friidrott, hästar och segling är nog de vanligaste aktiviteterna.


Vardagen på kollektivet

Bor du på Hassela Gotland finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Här finns möjligheter att ägna sig åt musik och teater, dykning, motorcross m.m. Då och då sätter några ungdomar och vuxna igång lite mer speciella och "häftiga" aktiviteter som t.ex fallskärmshoppning.

När du flyttar till  Klintehamn flyttar du från ett ganska intensivt boende i Vänge. Här bor du tillsammans med betydligt fler människor. Integrerat i Klintehamn, uppdelat på flera hus och många lägenheter, ca 30 vuxna och 50 ungdomar, mellan 14 och 20 år.

De flesta ungdomar går i våra egen grundskola, K-A Westerbergskolan. Övriga går på Donnergymnasiet eller på Sävegymnasiet i Visby. Går du inte i skolan, så praktiserar du på någon av våra verksamheter som finns beskrivna på annat håll. Avsikten med boendet i Klintehamn är att gå i skolan och få en grundutbildning eller att praktisera på något arbete för att hitta en intressant utbildning i framtiden. Naturligtvis bor du här också för att träna vissa saker. Att gå upp på morgonen, att fungera i vardagen, att passa tider, lära dig ekonomi och umgås med andra ungdomar och vuxna. Kollektivet fungerar med s k medlevarskap. Vuxna som arbetar här bor också här på kollektivet tillsammans med sina familjer. Det innebär att alla lever och fungerar tillsammans under dygnets alla timmar. Hjärtat på kollektivet är matsalen. Här äter vi alla måltider tillsammans och här träffar du alla andra, kanske för att bestämma vad du ska göra efter skolan eller hämta kompisen till fotbollsträningen. Medlevarskapet tror vi är ett av de största skälen till att allt fungerar relativt bra här. Det finns hur många tillfällen som helst för små prat, stora prat, för gräl och diskussioner, för glädje och tårar

  Boendet i Klintehamn.

Hasselaungdomar som bor i Klintehamn bor inte i något "traditionellt" kollektiv. Här är boendet uppdelat i en mängd familjehemslika boenden. I ett hus kan det bo två vuxna och tre ungdomar. I ett annat kan det bo en vuxenfamilj med egna barn, någon extra vuxen och fyra ungdomar. I en lägenhet bor en vuxen och två ungdomar. Så här olika kan det vara i alla de boendemöjligheter som finns i Klintehamn. Vi har försökt föra samman de goda möjligheter som finns med kollektivboende och familjehemsboende.

Till senhösten 2005 blir de första av 18 stycken utslusslägenheter färdiga för inflyttning. Det innebär att du som ungdom kan bo kvar i Klintehamn och slutföra dina studier på gymnasiet till en för hemkommunen rimlig kostnad.

Avsikten med att vara placerad på kollektivet är att kunna utvecklas, lära nya saker, få en grundläggande skolutbildning och hitta fritidsintressen som man kan ta med sig när man flyttar. Lyckas man med detta, och det gör ganska många, har man skaffat sig goda förutsättningar för att leva ett ganska bra liv. Läs mer om detta!
Sommar på Gotland

Sommaren är alltid speciell på Gotland. Turisterna gör att invånarantalet mångdubblas. Visby, öns enda stad, förvandlas från en småstadsidyll till en sommarstad med uteserveringar och nattliv, likt storstäderna. Kollektivet har också en tendens att växa under sommaren. Många föräldrar och syskon kommer på besök. Sol och bad får stort utrymme. Men sommaren på kollektivet präglas också av arbete. Alla ungdomar har sommarjobb. I första hand får man välja efter intresse men ibland blir man tilldelad jobb. Att leva och bo tillsammans så många, kräver ordning och reda, att passa tider och att hålla rent, att stå ut med vardagen och vänta med fritid och nöjen Vackra miljöer är högt prioriterat på Hassela Gotland.

Fickpengar

Det är viktigt att lära sig hantera sin egen ekonomi. Därför så får du ett eget bankonto när du kommer hit. Där sätts dina fick- eller månadspengar in om du hanterar dom klokt och förståndigt. Bor du i Klinte får du alltid månadspeng en gång per månad och en separat klädpeng. Dessutom  får du lite extra att tanka din mobiltelefon med. Om du praktiserar extra på t.ex. Bullboden, Djurparken eller Vävars så får du lite extra månadspeng, precis som i vanliga livet.

Hjärtat - matsalen och köket
 
  Vänge
Tors Gård
Internationell solidaritet
 
 
 
 
Hassela Gotland, Box 66, 623 14 Klintehamn kontakt@hasselagotland.se 0498-65 66 00 Fax: 0498-65 66 66  Logga in