Om Bockes

Bockes är steget efter Vänge. När ungdomen varit på Bockes en vecka, landat och lärt känna personal, får ungdomen tillgång till sin mobil och dator. Bockes är något friare och här får ungdomen prova på att vara i ett friare sammanhang.

På Bockes har man också arbetslag som skäter sysslorna hemma på gården. Det finns mäjlighet att studera och/eller ha praktik utanfär Bockes. Vi uppmuntrar och stöttar också ungdomen i att fortsätta med eller hitta en fritidssysselsättning, ofta handlar det om olika idrottsaktiviteter som tex att gå med i ett fotbollslag eller annan fysisk träning.

Det är individuellt hur länge ungdomen bor på Bockes innan flytt till Klintehamn. Utifrån den unges utveckling görs bedömning när det kan bli aktuellt att flytta. Detta sker vanligtvis när ungdomen visat och känner sig trygg med att vistas i ett öppnare sammanhang, och har kommit igång och fått fungerande skolgång eller annan sysselsättning.Gå Tillbaka