Om Klintehamn

Klintehamn är steget innan utsluss. Det är individuellt hur länge ungdomen bor i Klintehamn. I Klintehamn jobbar vi mycket med normalisering för att föbereda ungdomen för steget när placeringen avslutas.

Klintehamn är ett samhälle med allt vad det innebär i form av affärer, fritidsgård, bussförbindelser mm. Det förutsätter att ungdomen är motiverad för att klara det öppna sammanhanget. Här får ungdomen träna mycket på sådant som sedan förväntas i samhället, som tex att ta sig själv med allmänna kommunikationer till skola eller annan sysselsättning samt fritidssysselsättning.

Parallellt fortsätter arbetet med att bibehålla rutiner och medverka i arbetslag för att sköta sysslor i hemmet.

Utsluss sker antingen hem eller till annat som bedöms lämpligt. Vi erbjuder även utsluss inom Hassela Gotland, och har utslusslägenheter i Klintehamn.Gå Tillbaka