Medlevarskap

  • Stabilitet

  • Medlevarskap skapar en atmosfär där ungdomarna kan få möjlighet att känna sig hemma och det ger en struktur i vardagen och en grundläggande stabilitet. Dessutom bygger personal och ungdomar snabbt upp en hälsosam relation som ofta håller långt efter placeringens slut.
  • Utveckling

  • Medlevarskapet kan ses som en levande organism; det är hela tiden i förändring eftersom det är olika personer som bor här, olika kunskapsnivå och olika bakgrundsproblematiker. Vi kan aldrig stå still, utan måste hela tiden jobba med att förbättra vår verksamhet tillsammans med den rådande samhällsandan.
  • Familj

  • Det finns alltid personal att tillgå, dag som natt och vi tycker att det är av högsta vikt att ungdomarna som kommer till oss får känna gemenskap och att vi som arbetar som medlevare delar ungdomarnas lycka och stolthet när processen går framåt.
Medlevarskap

Vi har valt att använda medlevarskapet som arbetssätt eftersom vi anser att det ger en kontinuitet och trygghet för de placerade ungdomarna. Ungdomarna vet precis vilka personer det är som kommer att bo i huset och samma personer kommer alltid tillbaka. Det finns alltid personal att tillgå, dag som natt. Vi har ingen nattjour, istället välkomnar vi ungdomen att komma och knacka på vår dörr om han eller hon har svårt att sova eller behöver prata av sig.Värdegrunder

Inom medlevarskapet finns en gemensam värdegrund, när vi bor tillsammans delar vi en tillvaro, vi hjälps åt och vi delar på saker. Vi i personalgruppen delar både vår arbetsdag och vår fritid med ungdomarna som bor i vårt hus. Eftersom vi bor ihop delar vi även våra känslor; glädje, sorg, lycka och irritation, detta är någonting som vi ser som en viktig del i ungdomens förändringsprocess. För att ungdomen ska få en möjlighet att förändra sitt liv behöver de någon som kan se dem i allt de gör, inte bara på enstaka möten med sin socialsekreterare.