Om Vänge

Vänge, Hassela Gotlands akut- och intagningsenhet, ligger en bit utanför Roma samhälle i Vänge, mitt på Gotland. Här börjar ungdomarna sin tid på Hassela Gotland och mycket arbete läggs ner på att skapa bra rutiner.

I Vänge bor ungdomen de första 8-10 veckorna av sin placering. Under denna tid har man inte tillgång till sin mobil eller dator, men det finns telefon för att kunna ringa föräldrar, viktiga anhöriga samt myndigheter.

Här finns möjlighet att landa och få hjälp med sin motivation. Struktur på dagarna och en bra dygnsrytm med regelbundna måltider kombineras med att skapa bra rutiner, på Vänge har man arbetslag som sköter sysslorna hemma på gården.Gå Tillbaka