Vår Verksamhet

Sedan många år bedriver Hassela Gotland ett omfattande arbete med att behandla ungdomar med missbruks, relationsstörningar och/eller kriminalitet som är i behov av vård på behandlingshem. Bakgrunden är skiftande liksom problembilden men utgångspunkten är att alla har talanger och begåvningar som går att utveckla. Här bor och arbetar vuxna och ungdomar tillsammans – en del har sitt hem här medan andra enbart sin arbetsplats. Vi vill ta aktiv del i att forma ett samhälle som inte slår ut barn och ungdomar i tidig ålder, utan ger plats och möjlighet för unga och gamla att få växa efter sin förmåga.


Hassela Gotland finns i Vänge, Bockes och Klintehamn.

Verksamheten består av flera små familjeliknande enheter, med plats för maximalt åtta ungdomar på respektive enhet och hög personaltäthet. Behandlingen sker i olika steg på de olika enheterna, för att ungdomen ska få möjlighet till en successiv utveckling. Läs nedan om de olika stegen och enheterna.

Placering
Alla våra placeringar går till som så att en socialsekreterare eller en Hvb-samordnare tar kontakt med den placeringsansvarige, i vårt fall föreståndare. Föreståndaren får information om ungdomen. Matchning görs utifrån Signs of Safety. Denna information tas sedan upp i Ledningsgruppen om vi skall ta emot ungdomen. Även tidpunkt och var ungdomen skall hamna. De flesta av våra ungdomar kommer först till vår inskolnings-enhet Vänge. Sedan tar en ansvarig kontakt med socialsekreteraren och kommer överens om när och hur ungdomen skall komma till oss. Inför placering måste vi få placeringsbeslut och så snart som möjligt skriftlig information, t.ex. en utredning eller vårdplan för ungdomen.

Olika Utbildningar

Utbildning

Hassela Gotland värderar utbildning högt. Vi ser att ju mer skolunderbyggnad våra ungdomar får med sig den dagen de lämnar oss, desto bättre förutsättningar har de framöver. Därför har vi en skoladministratör för att stötta upp undervisning. I första hand försöker vi så snart det är möjligt, efter inskolningsfasen på Vänge, få in ungdomar i den ordinarie skolverksamheten i samarbete med skolan i placeringskommunen och skolor på Gotland. I avvaktan på att komma igång i den ordinarie skolan erbjuds skolförberedande undervisning och svenskundervisning i vårt Pedagogiska hus.

Aktivitetslag

Aktivitetslagen finns till dels för att husen ska kunna hålla en god standard samt för att ungdomarna ska få lära sig de grundläggande kunskaperna som behövs i ett hem. Alla ungdomar ligger på olika kunskapsnivåer och arbetet kommer att anpassas så gott som möjligt till en nivå som passar dem. För att få del av de olika kunskaperna ingår ungdomarna i olika aktivitetslag vartefter.

Kökslag - I köket får ungdomarna en grundläggande kunskap i att planera och färdigställa måltider. Inom verksamheterna lagar vi all mat från grunden. Ungdomar får hjälpa till att planera en hälsosam och varierad matsedel samt köpa in råvaror inför veckan. Dessutom får de lära sig vikten av en god kökshygien samt källsortering.

Utelag - Det ingår att hålla byggnader, trädgårdar samt bilar i god kondition. Utelag ansvarar för renovering, måleri och tillbyggnad. Det är även de som åker till återvinningscentralen med källsorterat material.

Städlag - I städlag ansvarar ungdomar tillsammans med personal för att husets allmänna utrymmen hålls rena. Dessutom ingår ansvar för husets tvätt, inköp av tvättmedel och hygienartiklar.

Körkort

Vi har samarbete med trafikskolläraren Thomas Eliasson. För dig som ungdom innebär detta att du kan ta körlektioner för B-körkort hos honom efter en tids placering.

För den ungdom som bestämmer sig för att satsa på sitt körkort och kan uppvisa negativa urinprov och en fungerande vardag (och har giltigt lämplighetsintyg) betalar vi kostnader för till exempel uppskrivning och uppkörning.

Om du inte redan har ansökt om lämplighetsintyg får du också hjälp med det. Vi ser det som en stor fördel att ha samarbete med Thomas då många arbetsplatser efterfrågar minst B-körkort och det hjälper våra ungdomar att bli mer eftertraktade på arbetsmarknaden efter placeringens slut.