Hur kan man hjälpa barn och ungdomar?

Hur kan man hjälpa barn och ungdomar?

Hjälp till de yngre

Det är viktigt att fånga upp barn som är på väg att utveckla psykosociala problem så fort det går, och då redan i förskolan. Nu när det är det dåligt med resurser och pengar, är det givetvis svårare att upptäcka dessa barn. Förut när man hade resurspersonal för barn som låg efter i sin utveckling eller att man såg att något inte stämde, och då var det mycket lättare att fånga upp dem än vad det är nu. Förhoppningsvis upptäcker föräldrarna själv att deras barn inte mår bra och kontaktar både förskolans personal och Barn- och ungdomspsykiatrin, (BUP). Tillsammans kan man hjälpas åt att stötta föräldrarna och barnet. När det gäller barn- och ungdomar är det ännu viktigare än någonsin att barnet får hjälp fortast möjligt. Många barn som är sårbara av sig, kan bero på ärftliga faktorer. Vissa barn tål stress mycket sämre än andra och dessa barn måste fångas upp direkt, annars kan de hamna i en depression eller ångest. Redan som barn har vissa barn större risk att utveckla psykosociala problem än andra barn, och fångar man inte dem direkt kan skolgången bli jobbig. Vissa av dessa barn kan leva i ett destruktivt hem, kanske med alkohol eller droger.

dante