Läkemedelmissbruk

Läkemedelmissbruk

Lite om läkemedelsmissbruk

Något som är mycket vanligt i dag är läkemedelsmissbruk och det beror mycket dagens stressamhälle. I och med alla personalneddragningar på arbetsplatser är det vissa som får utmattningssyndrom och det kan leda till sjukskrivning. Där och då kan man börja med medicinering, och detta beroende på att numera finns inte tillräckligt med sjukhusplatser inom psykiatrin. Det är bara de som har de svåraste psykiska diagnoser som får läggas in. Känner man sig så sjuk att man måste besöka psykakuten, får man ofta bara med sig lite tabletter, och det kan leda till ett tablettmissbruk. Att få komma till en psykolog eller en kurator är inte det lättaste heller numera, även där har det skett personalindragningar och väntetiden kan var allt från flera månader upp till ett år. När man inte får den hjälp man behöver i form av samtal eller KBT-terapi är det lätt att börja missbruka tabletter, för läkarna är själva maktlösa och det är smidigare för dem att skriva ut ett recept på tabletter. I skrivande stund finns det upplysningar om att ungefär 65 000 personer bara i Sverige har läkemedelsmissbruk.

Bensodiazepiner

Det är just bensodiaxepiner som är mest beroendeframkallande, dessa mediciner får man mot ångest, sömn och har en lugnande effekt. Problemet med dessa mediciner är trötthet och man kan även få ticks i ansikte och mun, man blir även väldigt torr i munnen och tandstatusen blir försämrad. Att besöka tandläkare och tandhygienist kan behövas, men det kostar mycket pengar och alla har inte råd med det. Om man blir beroende av sömntabletter och lugnande tabletter kan man få problem med ökad ångest och oro. Ett annat problem är att ju längre man tar denna medicin måste man hela tiden öka sin dos för att den ska verka.

Smärtstillande

När det gäller smärtstillande medicin och det beroende man då kan utveckla är att du kan behöva ta mer och mer smärtlindrande för att det ska hjälpa mot smärtan, dosen måste höjas hela tiden. En annan sak om du blir beroende är att du riskerar att bli förstoppad och även få humörsvängningar. Om man avbryter sin behandling utan att trappa ner får man ofta abstinensbesvär som försvårar processen att klara sig utan medicinen. Om lugnande- och sömnmedel består av bensodiazepiner, så består smärtstillande läkemedel ofta opioder, och biverkningar är trötthet, likgiltighet och kan ge koncentrationssvårigheter.

dante