Om olika missbruk

Om olika missbruk

Olika slags missbruk

Många relaterar missbruk till alkohol- och drogmissbruk, men det finns även andra missbruk som man inte alltid ser som ett sådant. Till exempel är köpmissbruk, sexmissbruk, spelmissbruk, internetmissbruk och läkemedelsmissbruk, några sådana man inte alltid tänker på som ett missbruk. Det vi ska upp här är de beroenden som sägs vara de vanligaste formerna av missbruk, men vi tycker det är viktigt att även påpeka ovanstående också.

Definition av missbruk

När det gäller missbruk, talar man även om ett beroende och man särskiljer dessa genom att ett beroende beskriver hur drogen inverkar och förändrar en människas hjärna och själva missbruket beskriver mera hur människans handlingar och liv blir påverkade. För att göra en enklare sammanfattning, kan man säga att beroendet av något är när du inte kan kontrollera det du håller på med, du måste bara ha eller göra vissa saker regelbundet under en lång period. Till slut måste du bara använda eller göra dessa saker och då uppstår ett problem som i sin tur leder till att du mår psykiskt dåligt, och kanske måste du sjukskriva dig. Dina anhöriga blir medberoende, du tappar kontrollen och beroendet blir det viktigaste i ditt liv, det är något du själv inte kan ta tag i och bara sluta med på egen hand. Vissa beroenden som alkohol- och drogmissbruk är ofta ärftliga, man ser mönster som att om man har föräldrar som missbrukar löper även du en större chans att utveckla ett beroende och missbruk. Många som blir ensamma kan bli beroende av något för att det lindrar ensamheten för stunden och till slut har det blivit ett missbruk.

dante