Olika former av psykosociala problem

Olika former av psykosociala problem

Arbetsmiljölagen

Är den lag som omfattar arbetstagarnas situation. Där finns regler om hur man ska bli behandlad för att må psykiskt bra. Att du som arbetstagare ska kunna få tillgång till hjälpmedel för att kunna sköta ditt jobb. Men lagen brukar tyvärr inte följas till punkt och pricka. Att få de hjälpmedel du behöver kan betyda en lång process, och du kanske inte orkar med att kämpa för att få det. På alla platser ska det finnas ett skyddsombud som jobbar fackligt, men numera är det inte som förr när i stort sätt alla var med i facket. Det har blivit dyrt att vara med och flera väljer att spara dessa pengar, för de inser sig ändå inte få den hjälp de behöver från facket.

Må bra på jobbet

För att må bra på din arbetsplats bra bör du inte ha ett monotont arbete där du känner att du inte kan få utveckla dig. Ingen mår bra att han ett understimulerat jobb, och har du det är risken stor att det kan leda till psykisk ohälsa. Att aldrig få höra några uppmuntrande ord om att du gjort ett bra jobb, är också något som kan leda till psykisk ohälsa alla behöver få höra uppmuntrande ord om det man gjort bra, och har man gjort något mindre bra är det viktigt att den som ska förmedla det är bra på att framföra konstruktiv kritik på ett bra sätt.

Du bör även regelbundet gå kurser eller andra utbildningar som leder till kompentensutveckling. Får du inte gå liknande kurser, medan andra arbetskamrater får göra det, ja då är du känna dig utanför och kommer inte mår bra psykiskt.

Stress

Som det står ovan är stress en faktor som leder till psykisk ohälsa, ingen människa orkar jobba hur mycket som helst, vissa har en lägre stresströskel än andra och det händer att dessa blir kallade lata och blir en slags syndabock som andra pratar skit om. Att bli mobbad eller trakasserad på sin arbetsplats för att man vågar säga nej, för man inte orkar ses ofta som att man inte vill jobba extra, inte att man har låg stresströskel och av den orsaken tackar nej. Numera ska man helst orka jobba för flera stycken och de som då är känsliga riskerar att gå in i väggen och då kan sjukskrivning bli aktuell under en längre tid.

dante