Vad är psykosociala problem?

Vad är psykosociala problem?

Om psykosociala problem i samhället

I och med att stressen ökat i samhället och resurserna minskat överallt, har även de psykosociala problemen vuxit. Alla neddragningar på arbetsplatser är en orsak till ökade psykosociala problem. Förut fanns det mycket flera personal och man kunde koncentrera sig på sina egna uppgifter i lugn och ro, resultatet blev givetvis bättre då. I dag är personalen minimal och man får ibland även ta hand om andras arbetsuppgifter, som man inte är särskilt insatt i. Är någon sjuk tas ingen vikarie in och de andra får jobba dubbelt upp. Detta leder tyvärr till att flera får utmattningssyndrom, eller går in i väggen som det också brukar kallas. Stress på jobbet kan även leda till fysiska åkommor, som olika former av belastningsskador eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Ungdomar och psykosociala problem

Även bland barn och ungdomar har psykosociala problem ökat. De måste prestera mer i skolan, för att få bra betyg, utan bra betyg i grundskolan kanske du inte kommer in på det program du vill gå på gymnasiet, eller eventuellt inte alls vara behörig till gymnasiet. Sedan gäller det ungdomarna som lyckats ta sig in på gymnasiet, ja då måste de klara av alla prover som är och det är något som är mycket stressande för vissa av ungdomarna. De kanske har sociala problem hemma, inga föräldrar som stöttar dem, eller föräldrarna som själva inte har någon högre utbildning och då är det givetvis svårt att hjälpa sina barn med läxorna.

Mobbning

Både i skolan och på en arbetsplats finns mobbning och det är också något som kan leda till psykisk ohälsa. Ett barn som ständigt blir mobbad mår givetvis väldigt dålig, kanske de inte vågar berätta det för sina föräldrar eller några andra vuxna. De finns visserligen en skolkurator man kan kontakta, men även där har det skett indragningar och numera har en kurator flera skolor det ska finnas till för. Dessa problem har till och med gjort så att barn tagit självmord. Vuxenmobbning är också något som blivit vanligt förekommande, och något som verkligen är oacceptabelt. Vuxna människor borde veta bättre än att mobba och snacka skit bakom varandras ryggar. När det gäller barn så har det i stort sätt alltid funnit någon form av mobbning, men vuxenmobbning är något som vuxit mer och mer, och det beror troligen på den stress som numera förekommer på en arbetsplats. Det är mycket tragiskt att vuxna människor beter sig på det viset och inte hjälper varandra, när de ser att någon inte orkar. Stresströskeln är olika hos alla, vissa vågar säga nej och ligger inte i riskzonen medan andra säger ja till allt extra jobb, de tas tillslut för givet och när de inte orkar mer, reagerar arbetskamraterna kanske med mer ilska än sympati.

dante