Psykosociala problem hos barn och ungdomar

Psykosociala problem hos barn och ungdomar

Problem med barn- och ungdomar

Enligt forskare är det under de senaste två årtionden som man upptäckt att barn och ungdomar har fått mera psykosociala problem och vad är då orsaken till det?

Förutom rön från forskare har personal inom skola- omsorg och barnpsykiatrin skrivit om de signaler de sett hos vissa barn. Även media har undersökt saken, och både skrivit reportage och visat tv-program om det. Eftersom det är mycket viktigt att barn och ungdomar ska ha en god psykisk hälsa för att kunna klara av förskola och skola, bör det sättas in åtgärder så fort man upptäcker att ett barn eller ungdom inte mår särskilt bra. Det gäller för både föräldrar, vänner, och personal där barnen och ungdomarna vistas om dagarna att direkt kontakta professionell hjälp. Ju fortare barnen och ungdomarna får hjälp desto bättre, att bara få prata med en psykolog eller kurator kan få dem att berätta hur de mår och utifrån det kan personalen hitta rätt behandlingsmetod och rätt personalgrupp. Med rätt hjälp och i rätt tid kan man fånga dessa sårbara barn i rätt tid innan det går för långt och dessa barn utvecklar någon form av psykosociala problem.

dante