Spelmissbruk

Spelmissbruk

När man talar om missbruk, är det ofta tobak, droger och alkohol som nämns. Det är inte många som anser att spel kan orsaka ett beroende, men studier har visat att spel triggar samma delar av hjärnan som droger gör. Anledning till att en sådan studie gjorts, beror nog på att spel har blivit än sådan vanlig del av vardagen, att forskningen lägger ned både tid och resurser på förebyggandet av maniskt spelande.

Missbruk

Att missbruka något innebär att man brukar något felaktigt. Oftast handlar det om att man använder något mer än vad man borde, såsom droger eller alkohol. De flesta missbruk karaktäriseras av personen i fråga har svårt att hantera vardagens bestyr, har svårt att avvärja det beroende beteendet och skadar sig själv eller andra till följd av det.

Spelmissbrukets symtom

Om du är osäker på om just du lider av ett spelmissbruk, kommer några symtom och beteenden radas upp nedanför, som vittnar om ett beroende.

  • Du vänder dygnet, då du inte kan sluta spela på onlinekasinon eller använda dator och tv-spel.
  • Du har svårt att klara av jobb eller skola, till följd av den tid du spenderar på att spela.
  • Andra uttrycker en oro när det kommer till tiden du lägger ned på spelandet.
  • Du har ekonomiska problem, då du investerar i spel och/eller bets.
  • Du upplever att du inte har kontroll över ditt spelande.

Spelmissbruk och substansmissbruk bör och kan likställas

Många har svårt att acceptera och erkänna spelmissbrukets existens. Det kan bero på att man inte kan se koppling mellan spel och beroende, då det exempelvis inte finns någon substans som intas och rör om i hjärnan när det gäller spel. Men det är viktigt att uppmärksamma och respektera de som upplever att de lider av sitt spelande, och som är i behov av stöd och hjälp. I sitt intensiva spelande kan man till och med glömma bort att vaccinera sig, men som tur är finns det alltid Vaccination i Stockholm, om läget blir akut inför en närliggande resa, exempelvis.

Som tidigare nämnts har studier visat att hjärnans belöningssystem aktiveras och avtrubbas av både substans och spel. Det betyder att man bör och kan likställa dessa, när det kommer till personens lidande och omgivningens oro. Den skillnad som kan skönjas är att vissa substanser har en tydlig koppling till fysisk ohälsa. Cigaretter bidrar till lungcancer och KOL, och heroin kan vara dödligt vid överdos. Den ända möjligheten för spel att orsaka ett dödsfall, är om personen drabbas av sömnbrist. Det må låta långsökt, men utan sömn överlever människan inte särskilt länge. Efter cirka 72 timmar kommer både hjärnan och kroppen att kortsluta. Även om sömnbrist inte alltid orsakar dödsfall, kan det leda till negativa konsekvenser för de kognitiva förmågorna. Det här kan ta sig uttryck i koncentrationssvårigheter, depressiva tendenser och talproblem. Även psykosomatiska symtom kan uppstå, som att man rör sig långsammare eller får ont i leder.

dante