Vad kan anhöriga göra

Vad kan anhöriga göra

Olika saker en anhörig bör tänka på

Eftersom alla människor är olika, är det inte alldeles lätt att hjälpa en anhörig med missbruksproblem. Säkert reagerar de inte som du tror och det är viktigt att gå varsamt fram så kontakten inte blir fel. Nu är det så att det finns flera olika behandlingssätt och de passar inte för alla missbrukare, därför är det viktigt att inte själv gå på den anhöriga utan att talat med någon professionell person först. Det finns både frivilliga organisationer, precis som landsting och kommuner. Det finns lagar som talar om vilka regler som gäller vid hjälp för missbrukare. Som anhörig finns det även anhöriggrupper där man träffar andra anhöriga i samma i situation, och där man kan diskutera och bolla idéer med varandra. Det viktigaste är att finnas till så missbrukaren känner ditt stöd.

Att leva med en missbrukare

Ofta är det besvärligare att vara anhörig till en missbrukare än att vara den som missbrukar. Den personer lever ofta i sin egen bubbla och tänker inte på vad som händer runt omkring den. För den anhörige är det mycket påfrestande att se hur sin kära förfaller ner i sitt missbruksträsk. Ofta finns en form av vanmakt när man inte känner sig tillräcklig och når sin anhöriga eller vän.

dante