Missbruk och psykosociala problem

Missbruk och psykosociala problem

Såväl missbruk och psykosociala problem är något som tycks bli mer och mer frekvent förekommande i samhället. Tidigare talades det om alkoholmissbruk, drogmissbruk och depressioner men i dag är läget ett helt annat. Det går i dag att missbruka nästan allt. Arbete, shopping, spel, motion – alla dessa punkter är är saker som kan missbrukas. När det gäller de psykosociala problemen var de tidigare vanliga hos personer med stressiga arbeten, eller hos personer med tuffa yrken som polis, militär, sjukvårdspersonal med mera. I dagsläget ser det helt annorlunda ut. Visserligen drabbas dessa yrkesgrupper fortfarande relativt ofta men under de senaste åren har också barn och ungdomar drabbats av olika former av psykosociala problem.

Psykosociala problem kan leda till missbruk

Oavsett om man är barn eller vuxen kan man drabbas av olika psykosociala problem. Som vuxen kan man utsättas för stress på jobbet och detta kan till exempel leda till att personer blir utmattade eller går in i väggen. Även barn utsätts för stress i och med att de blir betygsatta från tidig ålder. Deras uppförande bedöms, kunskaperna testas och mycket annat. Ofta visar barnen inte så klara tecken på stress och de kan också ha svårt att beskriva vad de känner.

När man drabbas av ett psykosocialt problem är det lätt hänt att man tar till olika metoder för att må lite bättre, även om de bara hjälper för stunden. Många börjar dricka alkohol, andra spelar på casino, andra röker eller tränar med mera. Detta kan lätt gå vidare och utvecklas till ett beroende och senare ett missbruk. När det gäller barn kan de börja missbruka godis, mat eller olika typer av datorspel för att fly verkligheten en stund. Detta är vanligare än man kan tro och många gånger märker man inte missbruket förrän det har gått mycket långt.

Missbruket kan ge allvarliga skador

Om man hamnar i ett missbruk på grund av sin psykosociala ohälsa kan man senare komma att drabbas av mycket allvarliga skador på kroppen. I många fall kan tänderna förstöras eller gulna och då kan tandreglering och blekning med mera behövas om man ska få munnen i ordning. Det är dock inte bara yttre delar av kroppen som kan skadas av ett missbruk. De inre organen mår inte bra och dessutom kan man råka ut för än mer psykiska problem. Om man har shopping eller spelande som missbruk kan det bli mycket dyrt. Om man lider av psykisk ohälsa bryr man sig troligen inte om kostnader just när man drabbas men när man tillfrisknar är risken stor att ekonomin har gått i botten ordentligt och då kan man riskera att snart må sämre igen när man ska reda upp allt som orsakats under sjukdomsperioden som varit.

dante