Tobaksmissbruk

Tobaksmissbruk

Rökning

Tobaksberoende är ett av det vanligaste missbruket över hela värden. Det är vanligt förekommande och något som ungdomar kan börja med redan tidigt i sitt liv. Om man ser tillbaka till 1930 – 1940-talet, då man inte visste hur farligt tobaken var för kroppen och vilka sjukdomar det medförde, ja då ansågs det fint att röka och under den tidsperioden började även många kvinnor röka, flest inom societeten och de använde ofta ett rökmunstycke för att de skulle se finare ut. Man rökte då överallt, på offentliga platser och hemma. Det var vanligt ända till omkring 1980-talet att man rökte hemma och att det satt barn bredvid som drog in röken var det ingen som reflekterade över. Det har hänt att passiv rökning gett en icke-rökare lungcancer. I och med forskning om hur farligt rökning är både för den som röker själv och för andra som vistas i närheten, 2005 fick man inte längre röka på krogen och nu diskuteras även förbud på utomhusrestauranger och busstationer. Det blir hårdare restriktioner när det gäller rökning och många rökare känner sig utanför, precis som om de vore mindre värda i samhället. Givetvis är det inte så, utan att effekterna av rökning leder till många sjukdomar och det även drabbar de som inte röker på grund av passiv rökning.

dante