Matmissbruk

Matmissbruk

Hetsätning

Att missbruka mat är ett missbruk som är vanligare bland barn och ungdomar än vuxna. Kanske för att barn och ungdomar är mera känsliga för att bli retade för att vara för tjocka eller för smala. Att missbruka mat kallas även för ätstörningar, och det kan vara att man hetsäter under vissa perioder, då äter man okontrollerat med mat, och man äter även när man blivit mätt. När man sedan slutar att äta kommer skuldkänslor och ångest. Nu ska inte hetsätning jämföras med bulimi, visserligen äter de som lider av bulimi också okontrollerat, men det slutar alltid med att dessa personer stoppar fingret i halsen och spyr upp allt de ätit.

Signaler på hetsätning

Dessa personer som hetsäter brukar vara totalt upptagna av hur mycket de väger, de kan väga sig flera gånger om dagen och må dåligt om så bara vågen visar på några gram mer än förra gången de vägde sig. De får då skuldkänslor, och kanske sätter de sig ner och äter igen för att för en stund komma ifrån sina skuldkänslor, som givetvis uppkommer igen när de slutat äta. Detta kan då leda till häftiga humörsvängningar och depression, särskilt om någon närstående ifrågasätter personens ätande, för givetvis vill personen inte bli påkommen om sitt missbruk. Man äter även rejält fortare än vad andra gör, slänger i sig maten och som sagt vill de gärna äta ensamma och inte tillsammans med familj eller vänner. Det finns forskning som visar att en matmissbrukare påminner mycket på till exempel en alkoholmissbrukare, dessa personer drabbas också ofta av nedstämdhet, sårbarhet och ångest. Dessa personer har också sämre självförtroende än friska, och de med mat-missbruk har även ofta haft problem med viktsvängningar eller misslyckade dieter.

dante