Olika behandlingar

Olika behandlingar

Lite om olika behandlingar

Här hemma i Sverige är det socialtjänsten som ansvarar för behandlingar av beroende och missbruk. Däremot sker själva vården av kommunerna eller privata vårdgivare, där vissa av dem är anknutna till landstinget. När det gäller den medicinska avgiftningen eller abstinensbesvär är det hälso- och sjukvården som ansvarar för det. Alltså är det flera olika institutioner som har hand om missbrukare.

Landstinget

Många landsting har beroendecentrum, beroendeenheter, de samarbetar med både socialtjänst och hälso- och sjukvården. Har man ett alkoholberoende kombineras ofta behandling mellan läkemedel och psykosocial behandling. Dessa behandlingar är individuella, för alla missbrukare reagerar inte likadant på de olika behandlingarna, och alla missbrukare har olika motivationer. Något som kan ändras med tiden, ibland är personerna mer motiverad för att sedan vara helt omotiverad, och sedan bli oerhört motiverad igen. Här gäller det att om det gäller alkoholmissbrukare att minska sitt alkoholintag, för att sedan sluta helt och hållet, och då gärna fortsätta hos Anonyma Alkoholister, (AA). Under behandlingstiden kan den som missbrukar drabbas av abstinensbesvär och delirium tremens som i värsta fall kan leda till döden, därför krävs det intensivvård på ett sjukhus. Även viss läkemedelsbehandling som komplement till andra behandlingar kan vara positivt.

dante