Hur kan man hjälpa till på jobbet?

Hur kan man hjälpa till på jobbet?

Vad kan personalen på ditt arbete hjälp till med

Man kan förebygga psykosociala problem med information och rådgivning med den personen det gäller, om du ser signaler att personen inte mår riktigt bra. Personalen man uppsökt kanske vill ha ett enskilt samtal med familj och vänner, men då måste den person det gäller godkänna det. Vidare finns kognitiv beteendeterapi, så kallad (KBT), psykodynamisk terapi, (PDT) är också en slags behandlingsform som finns att tillgå, likaså kan man få hjälp genom internationell terapi, (IPT) När det gäller förebyggande av psykisk ohälsa på en arbetsplats, bör cheferna ansvara för att de anställda får hjälp med hälsosamma behandlingar, som träningskort på gym, massage, eller kanske att personalen går en promenad tillsammans efter jobbet en dag i veckan. Även att jobba med stresshantering och mental styrketräning är av värde. Det är viktigt att arbetskamrater och chefer ser signaler hos sina kollegor. Om en kollega är sjuk och sjukskriven är det viktigt att kollegorna visar att de bryr sig, ringer, skickar en blombukett eller på något att sätt visar att de tänker på personen i fråga. Vi är tyvärr alltför dåliga på att visa att vi bryr oss om varandra. Något att tänka på, ett telefonsamtal eller en blomma kan göra så mycket. Det är viktigt att man visar att man bryr sig om varandra på en arbetsplats, och när det gäller ”after work” som är en ny form att umgås med varandra efter jobbet, är det viktigt att alla känner att de får följa med och att ingen ska känna sig utanför. Även om man jobbar tillsammans hela dagarna är det numera viktigt att lära känna varandra utanför jobbet med. Detta för att det numera ofta är stressig på själva arbetsplatsen.

dante