Hur upptäcker man att någon har ett missbruk?

Hur upptäcker man att någon har ett missbruk?

Varningssignaler vid alkoholmissbruk

Som anhörig eller vän till en missbrukare finns det flera olika signaler som går att observera. Det kan vara stress, depression, ångest med mera. Om man har en känsla att en anhörig, arbetskamrat eller en vän har ett missbruk, går det att läsa sig till de olika signaler som bör kännas igen. På nätet finns mycket information att läsa, och där kan det finnas många punkter du känner igen från personens beteende. Vanliga signaler och tecken på ett missbruk kan vara att personen plötsligt fått problem med koncentrationen, fått humörsvängningar och kan reagera häftig på tilltal och bli rejält arg. Om det gäller en arbetskamrat brukar de ofta sjukskriva sig, men bara under några dagar, personen sköter inte sina arbetstider, utan kommer försent och deras ursäkter brukar vara genomskinliga, alltså inte trovärdiga. Ofta går jobbet sakta och de verkar ha tappat intresset för sitt jobb. Använder halstabletter eller tuggummi hela tiden, givetvis är de så pass medvetna att det inte ska kännas spritlukt. Något som också är vanligt är att hygienen blir sämre, personen kanske luktar svett och går med samma kläder hela tiden.

Signaler vid tyngre missbruk

Vid tyngre missbruk som narkotika, har ofta missbrukaren röda ögon, pupillerna är ovanligt stora och personen kan vara ovanligt aktiv. Precis som vid alkoholmissbruk har även en narkotikamissbrukare humörsvängningar, och pendlar ofta med att vara arg och irriterad, för att sedan bara svänga om och bli väldigt glad igen. En som missbrukar narkotika börjar precis som alkoholmissbrukaren att slarva med sin hygien. Personer som alltid varit ordentlig med sin hygien och haft rena kläder, och som helt plötslig luktar illa och inte byter kläder, är en typisk signal på missbruk, då är det viktigt att arbetskamraterna tar upp detta med chefen. Missbrukaren börjar även helt ändra sina sovvanor, de är hellre uppe på natten och sover på dagen, och detta problem leder till sjukskrivningar.

dante