Att återuppbygga sitt liv

Att återuppbygga sitt liv

Psykosociala problem och olika typer av missbruk brukar ofta gå hand i hand. Hos missbrukare finns det många gånger en tidigare historia av någon typ av psykosociala problem som har lett personen i fråga till att ta till alkohol, droger eller någonting annat för att dämpa den ångest som hen känner.

Bakgrund

Missbruk är ett stort problem i dagens samhälle, vilket kan tyckas ironiskt med tanke på att det i väldigt många fall är samhället som är orsaken till missbruket. Många unga växer upp med förväntningar på sig från samhällets sida om hur de ska uppföra sig, vad de ska göra och hur de ska se ut. Denna press och stress gör att vissa tar till droger eller alkohol för att slippa känna av det. Det är dock inte jättevanligt att enbart samhällets normer ligger till grund för ett missbruk. Det finns oftast fler bakomliggande faktorer så som uppväxt, hemförhållanden, skolan och så vidare.

Problem som kan dyka upp

Tyvärr får många av dessa individer problem med lagen på grund av denna problematik. Men för vissa av dem så har den upplevelsen även varit räddningen. Till en början brukar dessa personer uppvisa ett stort missnöje, ilska och frustration men om de har fått ett straff som är långt nog så kan de under denna påtvingade nykterhet få möjlighet att reflektera över sitt liv och de val som har lett fram till att de sitter i den situation de gör.

Många av dem som har lite mer tid på sig inne i fängelset brukar gå ett eller flera behandlingsprogram för att förstå sin egen problematik lite bättre och få de verktyg som behövs för att undvika att få ett återfall.

För de personer som döms till behandling genom LVM (Lagen om Vård av Missbrukare) är det tyvärr inte många som lyckas ta sig ur sitt missbruk. Det kan dock vara ett bra tillfälle att tänka igenom sin situation men för många krävs det större ingripanden, oftast i form av fängelse, för att det ska göra någon större skillnad. Tanken bakom LVM är dock väldigt god och för vissa hjälper det och kan man bara hjälpa en person så är insatsen värd allt den har kostat.

Vägen tillbaka

Vägen tillbaka brukar vara svår, speciellt för dem som saknar sysselsättning. Att försöka få enklare arbete via något bemanningsföretag i till exempel Malmö skulle kunna hjälpa till för att få tankarna att fortsätta gå på rätt väg. Forskning har visat att hos de individer som sysselsätter sig ordentligt så är återfallsrisken betydligt lägre än för dem som saknar sysselsättning. Då brukar istället tiden gå åt till att försöka komma på hur och vart nästa rus ska komma ifrån.

Värt att notera är dock att all typ av förändring, oavsett vad saken gäller, måste börja med att personen i fråga faktiskt vill att en förändring ska ske.

dante