• Välkommen till
  Hassela Gotland
  En unik plats på en unik ö!
  Placering / Akutplacering
  070-458 82 47 eller 070-458 82 02
  Vi hämtar inom 24 timmar i hela Sverige
  Målgrupp: Ungdomar som på grund av missbruk,
  relationsstörningar och eller/kriminalitet
  är i behov av vård på behandlingshem.
  Från det år de fyller 14 till 20 års ålder
  vid inskrivningstillfället med möjlighet att
  vara kvar till 21 års ålder.

  OBS! Inom verksamheten finns pälsdjur!
Sedan många år bedriver Hassela Gotland ett omfattande arbete med att behandla ungdomar med missbruks- och/eller psykosocial problematik

Bakgrunden är skiftande liksom problembilden men utgångspunkten är att alla har talanger och begåvningar som går att utveckla. Här bor och arbetar vuxna och ungdomar tillsammans – en del har sitt hem här medan andra enbart sin arbetsplats. Vi vill ta aktiv del i att forma ett samhälle som inte slår ut barn och ungdomar i tidig ålder, utan ger plats och möjlighet för unga och gamla att få växa efter sin förmåga.

Placeringar:

Föreståndare: Lotta Holmberg 070-458 82 47 eller Minna Vaattovaara 070-458 82 02

Vi hämtar inom 24 timmar i hela Sverige

 • För dig som ungdom

 • En placering på Hassela Gotland kan betyda mycket. Det kan betyda att du bryter med ett liv och kliver ut i ett annat...

 • Läs mer
 • För dig som förälder

 • När ditt barn placeras på Hassela Gotland tycker vi att kommunikationen med dig som förälder är av högsta vikt...

 • Läs mer
 • För dig som socialsekreterare

 • Vi har sökt, hittat och utbildat oss för att kunna följa med i samma takt som dagens samhälle kräver...

 • Läs mer

Om Hassela Gotland

Inom Hassela Gotland finns tre enheter: Klintehamn, Vänge, Bockes.

Här bor ungdomar och vuxna tillsammans under familjeliknande former i sk. medlevarskap. De tre kollektiven Klintehamn, Vänge och Bockes ser olika ut, är olika stora och ligger på olika ställen på Gotland.

Läs mer

Verksamheten

I början av 1982 godkändes Kustvägens Utbildningskollektiv som storfosterhem. Någon månad senare placerades fyra ungdomar från Stockholms kommun. Vi utvecklades till ett av Hasselakollektiven. Till skillnad från de flesta andra kollektiv låg vi mitt i samhället. Vi var tvungna att ta hänsyn till grannar, ICA, posten, polisen m.fl. som alla låg ett stenkast från kollektivet. Det innebar att kontakten med lokalsamhället snabbt utvecklades och vi blev ett med Klintehamn...

Läs mer